DAN ODPRTIH VRAT V K. K. CELJE

Center za doživljenjsko rehabilitacijo srčnih bolnikov

Gledališki trg 7

NAMESTITEV DEFIBRILATORJA V JAVNO 24 URNO DOSTOPNOST

V začetku leta smo pristopili k projektu JAVNO DOSTOPNI AED V MOC CELJE. Projekt ki ga je vodila Visoka Zdravstvena Sola v Celju, je bil financiran s strani EU. V projektu smo sodelovali kot strokovni mentor pri raziskovanju, koliko je javno dostopnih AED in koliko jih je na splošno v MO Celje, a ti so večinoma dostopni v času uradnih ur ali pa celo zaklenjeni v omari. Ugotovili smo, da je javno dostopnih AED zelo malo, zato smo se v klubu odločili, da AED, ki ga imamo, damo na razpolago v javno dostopnost. Naloga projektne skupine in MO Celje v prihodnje pa ostane, da naj bi se vsi AED pravilno označili, ker zaenkrat še niso.

Tako smo v Koronarnem klubu Celje Gledališki trg 7 Celje imeli na sedežu, kjer imamo tudi center doživljenjsko rehabilitacijo, dne 25. 10. 2019 DAN ODPRTIH VRAT

Ob 10.00 uri smo najprej slavnostno namestili, v posebej zato pripravljeno omarico, avtomatski zunanji defibrilator, sredstva so bila dinirana s strani firme REALTRINIK.

Naš predsednik g. Franjo Luc in strokovni vodja prim. Janez Tasič dr. med. int. kardiolog, sta nam s kratkim govorom povedala , da smo se zato odločili, ker želimo omogočiti 24 urno dostopnost defibrilatorja.

Podžupanja MO Celje ga. Breda Arnšek je pozdravila to dejanje in povedala, da se v MO Celje že dolgo trudijo, da omogočijo Celjanom zdravo življenje.

Gospa Katja Esih, predstavnica Visoke zdravstvene šole v Celju, je povedala, da smo sodelovali v projektu JAVNO DOSTOPNI AED V MO CELJE in ugotovili, da je premalo javno dostopnih in nepravilno označenih AED v Celju in je pozdravila našo odločitev.

Po končani slovesnosti pred vhodom, smo povabili goste v naše prostore, kjer so si lahko ogledali tudi razstavo slik in kipov naših članov.

Študent VZŠ Celje je teoretično in praktično prikazoval TEMELJNE POSTOPKE OŽIVLJANJA S POMOČJO AED.

Veliko število ljudi si je izmerilo HOLESTEROL (merila ga je študentka VZŠCE), KRVNI SLADKOR, KRVNI PRITISK, VSEBNOST KISIKA V KRVI.

V naši ambulanti je prim. Janez Tasič dr.int. me. kardiolog meril enokanalni EKG, ga odčital in svetoval. Prinesel nam je profesionalni merilec krvnega tlaka, ki ga je podarila trgovina TOP FIT.