O Koronarnem Klubu Celje

Koronarni klub Celje je humanitarna, nepridobitna organizacija, ki združuje srčne bolnike in njihove svojce ter druge fizične osebe, ki skrbijo za izvajanje do življenjskega programa preventive in rehabilitacije bolnikov z boleznimi srca in ožilja.

Kandidati za vključevanje v programe Koronarnega kluba Celje so bolniki po prebolelem infarktu srca, po premostitvenih  operacijah na srcu, dilataciji žil, transplantaciji srca in operaciji srčnih zaklopk, kot tudi bolniki s stabilno obliko popuščanja srca, izbrani bolniki z vstavljenim spodbujevalcem srca z fiksno frekvenco in ICD. Bolniki z visokim rizikom za poslabšanje ali nastanek koronarne bolezni,in njihovi svojci so vse pogosteje kandidati za vključitev v programe.

Rahabilitacija se izvaja  v obliki individualnih, multidisciplinarnih  programov, ki zahtevajo strokovno medicinsko vodenje, medicinsko evaluacijo, edukacijo, pomoč pri spremembi življenjskih navad in predpisovanje fizične aktivnosti a tudi programe za sprostitev.

Programi, ki jih izvajamo:

Kunigunda
Pohodi na Šentjungert in cerkev sv. Kunigunde na Gori

Normalen EKG
Normalen EKG

EKG ob infarktu
EKG ob infarktu
 • Redno izobraževanje bolnikov na predavanjih: predavanja so v predavalnici ZD Celje
 • Tečaji prve pomoči z reanimacijo, učenje na lutki in delo z defibrilatorjem
 • Predavanja na družabnih  srečanjih, na pohodih, ob svetovnem dnevu srca itd…
 • Rehabilitacija se izvaja v Aerobnem Centru od ponedeljka do petka dopoldan in popoldan.
 • V telovadnici OŠ v Vojniku  in v Zdravilišču Laško 2 krat tedensko. V Žrečah in Šentjurju, pa 1 krat tedensko. 
 • Vodeni pohodi so vsak četrtek. Srečanje pohodnikov: Splavar na Savinjskem nabrežju ob 15h.
 • Šolo nordijske hoje, ki deluje znotraj  K.Kluba  vodita dva vaditelja. Za šolo je potrebna prijava!
 • Planinska sekcija organizira vodene pohode in izlete pogosto v sodelovanju z društvom za srce Celje ter planinskim društvom Celje.
 • Organizirajo se družabna srečanja (gobarski piknik, kostanjev piknik, pohod ob Svetovnem dnevu srca na Kunigundo, novoletno srečanje, rehabilitacijske počitnice v zdraviliščih in na Jadranu, izleti po Sloveniji in bližnjih sosednjih državah.
 • Za družabna srečanja in izlete poskrbi sekcija za izlete, ki sodeluje tudi pri organizaciji
 • Vseslovenskega srečanja koronarnih klubov in društev  v Šmarjeških Toplicah.
 • Sodelovanje s strokovnimi institucijami, bolnicami in zdravstvenimi domovi na Celjskem

Pisarna kjer lahko dobite še več informacij o delu in o možnostih sodelovanja deluje trikrat tedensko.

Torek, sreda, četrtek na Gregorčičevi ulici 6. v Celju, med 10.00 in 11.00 uro.

Vse programe vodijo strokovno izobraženi zdravstveni delavci (dodatna izobrazba poteka vsako leto v šoli za rehabilitacijo v Šmarjeških Toplicah). sodelujejo zdravniki, višje medicinske sestre, fizioterapevti, prof. telesne kulture, sodelujejo pa tudi psiholog, dietetik, socialni delavci.

Z aktivnim pristopom  se  s programi rehabilitacije zmanjša  število obiskov pri zdravniku, poraba zdravil, število hospitalizacij, dvigne se kvaliteta življenja, podaljša aktivna življenjska doba,  dvigne nivo samopomoči in pomoč ostalih članov, zmanjša se število napadov AP.