V skladu s 14. členom PRAVIL KORONARNEGA KLUBA CELJE
S K L I C U J E M
OBČNI ZBOR ČLANOV KORONARNEGA KLUBA CELJE

Občni zbor bo v četrtek 14. marca 2024 ob 116 uri, bo v prostorih koronarnega kluba Celje

Dnevni red:
1. Pozdrav predsednika in strokovnega vodje prim. Janeza Tasič spec. Inter. Kardiolog.
2. Sprejem dnevnega reda;
3. Imenovanje organov občnega zbora: delovnega predsedstva , zapisnikarja, verifikacijske komisije in dveh overovateljev.
4. Kratka poročila o delu kluba: predsednika, strokovnega vodje, finančno poročilo nadzorni svet;
5. Program dela in finančni načrt za leto 2024
6. Pobude in vprašanja.
7. Tekoče zadeve.
Vljudno vabljeni, da se ponovno v večjem številu srečamo in kakšno rečemo ob kozarčku rujnega ali soku in že tradicionalnem osoljencu.
Pred občnim zborom in po boste vsi, ki še niste poravnali članarino to lahko opravili,
Če pa ne želite biti več član K.K. Celje mi prosim to tudi sporočite.
Prosim še, da javite vašo udeležbo na tel. 041 460 707 ali mi pošljete sporočilo.

Predsednik koronarnega kluba Celje Franjo Luc